وکالتنامه

انشاء، تحریر و تنظیم وکالتنامه برای انجام کارهای اداری و حقوقی در ایران تابع قوانینی است که عدم توجه به آنها علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت، میتواند وکیل استخدامی را بیش از حیطه مورد احتیاج موکل منتفع و مختار سازد. برای مثال وکیلی که تنها مجاز به استخدام وکیل جهت انجام کارهای اداری و حقوقی است با تنظیم وکالتنامه اشتباه قادر به فروش و یا به رهن گذاشتن ملک شده که مسلما خواسته موکل نبوده ونمیباشد.

دفتر لیگال پرژن قادر به ارائه خدمات زیر در مورد انشاء، تحریر و تنظیم وکالتنامه میباشد:

 

1- انشاء، تحریر و تنظیم وکالتنامه

2- دریافت بارکد از وب سایت وزارت امور خارجه

3- تائید وکالتنامه های اداری و حقوقی

 

شایان ذکر است که با توجه به تغییرات دائمی قوانین وزارت امور خارجه در روشهای تایید وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور، برای اطلاع از نحوه و امکان تایید وکالتنامه ها بدون حضور در شهر واشنگتن دی سی با مل باتلفن 1860-545-301 تماس حاصل فرمایید.